Pernille Rosenkrans

Indfølende, relationær og nænsom konfronterende
Din personlige terapeut

Jeg er 39 år, gift og har to døtre. Jeg har i 12 år arbejdet som pædagog med anbragte børn og unge, og deres familier.

Siden jeg blev færdiguddannet i 2015, har jeg arbejdet som psyko -og familieterapeut, både i et praksisfællesskab og nu som selvstændig terapeut.

Min store interesse og nysgerrighed på menneskets tanker og følelser, og hvordan disse kommer til udtryk, gjorde, at jeg i december 2019, valgte at starte på min uddannelse til kropsterapeut. Vores oplevelser og følelser sidder i vores erindring, i både hoved, men så sandelig også i kroppen – kroppen husker alt!

Kombinationen af psyko -og kropsterapeut stiller mig stærkt i kompetencer i mit helhedssyn på mennesket.

Uddannelser

  • Pædagog ved Aalborg pædagog seminarium, 2007
  • Psykoterapeut med speciale i familieterapi ved Kempler Institute of Scandinavia, 2015
  • Kropsterapeut ved Totum Aalborg, Færdig December, 2020

Kurser

Mentalisering i arbejdet med sårbare gravide og  spæd –og småbørnsforældre, Center for mentalisering, 2016

Supervision

Jeg modtager løbende supervision ved Anette Krogh, indehaver af Gestaltinstituttet og Innovative Minds.

Dansk psykoterapeutforening (MPF)

Jeg er optaget i Dansk psykoterapeutforening, hvilket bl.a. betyder, at jeg har en godkendt 4 årig psykoterapeutuddannelse.

Lige ledes læner jeg mig op af foreningens etiske regler og har naturligvis tavshedspligt!