Børn og unge i terapi

Når børn eller teenagere er kede af det og har det svært gennem længere tid, kan samtaler med en terapeut være støttende og udviklende.

  • Samtaler med børn og unge er altid i samarbejde med barnets/den unges forældre.
  • Når et barn/en ung møder en voksen som godt kan være i de svære følelser, bliver det nemmere for barnet selv at være i dem.
  • Terapirummet er et sted, hvor barnet/den unge kan vokse og gøre sig erfaringer uden sine forældre.

Når vores børn har det svært, er det instinktivt, at vi ønsker at trøste og ”fjerne” det der gør ondt. Når vores barn ikke trives, mistrives vi som forældre også, og så kan det være vanskeligt at støtte og hjælpe sit barn.

Børne -og ungdomslivet  er på mange måder anderledes i dag, end da vi forældre var børn; I dag lytter vi til vores børn og tager dem meget mere alvorligt end tidligere, de sociale medier påvirker vores børn og unge, kravene i skolen og på uddannelser er anderledes og sidst, men slet ikke mindst, så er forældreskabet forandret bl.a. pga. en masse ny viden om børn, og derfor kan vi ikke på samme måde, læne os op af den opdragelse vi selv har fået og det gør mange forældre usikre.

Når vores børn og unge begynder at vise tegn som f.eks. gentagen hovedpine eller mavepine, ensomhed, nedtrykthed, ængstelse, angst, selvdestruktiv adfærd, trækker sig fra sociale sammenhænge, skolevægring osv., hejser de et flag om at ´noget´ er galt og de måske mistrives.

Oplever du/I en negativ forandring ved dit/jeres barn, så giv mig et kald og hør mere om hvordan jeg kan støtte og hjælpe til en forandring.